//
archives

Archive for

Russian-American Rallies In Support Of The Peace March: Press release / Пресс-релиз и информация о маршах мира в Америке

 

* * FOR IMMEDIATE RELEASE * *  

 Press Contact: Natalya Petroff

Phone: 917 288 0722, E-mail: communications@rccmb.org

 

September 18, 2014, New York City

 

Russian-Americans And Their Friends To Hold Rallies In Six US Cities

As Part Of The Global Russian Diaspora Action Of Solidarity

With Russians’ Peace March Against Vladimir Putin’s Military Interference In Ukraine

     American Russian-Speaking Association for Civil & Human Rights (ARA), a national organization of Americans who immigrated from Russia and other former Soviet Union countries, is calling upon its friends, supporters, and all people of good will to join us at the actions of solidarity with the Russians’ Peace March against the Putin regime’s military interference in Ukraine.

The Peace March will take place in Moscow on Sunday September 21. Actions in support of it are planned in dozens of cities across Russia as well as in the Russian diaspora.

In the United States, the following actions are scheduled to take place:

  • New York City – at the corner of East 67th Street & Lexington Avenue, at 3 pm
  • Washington DC – march starts at 3350 M Street NW, at 12pm
  • San Francisco – at 2790 Green Street, at 1pm
  • Los Angeles – at 11000 Wilshire Boulevard, at 3pm
  • Seattle – at 600 4th Avenue, at 1pm
  • Boston – at 24 Beacon Street, at 2 pm.

ARA leadership has initiated and is organizing the rally in New York City and participates in the organizing of the events in San Francisco, Los Angeles, Seattle, and Washington DC. It also supports the rally in Boston which is being organized by the local Ukrainian community.

Our goal is to bring together those Russian-Americans who are opposed to the present Russian government’s military interference in Ukraine and to affirm our vision of a future peaceful, democratic Russia that respects the human and civil rights of its own people as well as the territorial integrity of its neighbors and is, in turn, a respected and equal member of the community of democratic nations. This is the vision upon which the Russian Federation was founded in 1990-1991. We oppose hate speech, warmongering, stereotyping, and disparaging of Russian, Ukrainian, or any other people.

Our slogans for the peace rallies are:

PUTIN, HANDS OFF UKRAINE!

PUTIN’S WAR IS NOT RUSSIANS’ WAR!

PEACE AND FREEDOM FOR UKRAINE AND RUSSIA!

RUSSIA AND UKRAINE – IN EUROPE TOGETHER!

VNS Ad re Sep-21-2014 rally

First-ever co-naming in New York City in honor of a Russian immigrant in our community’s 200+-year history.  Thank you Councilmember Koslowitz, NYC Council, and Mayor De Blasio! / Впервые за 200 с лишним лет русскоязычной Америки в Нью-Йорке появляется перекресток имени иммигранта из России – писателя, журналиста, издателя Сергея Довлатова. Церемония установки знака – 7 сентября.  Спасибо депутату Карен Кословиц и другим депутатам горсовета, а также мэру де Блазио.

Dovlatov Conaming Invite

ПЕРШІЙ АНТИВОЄННИЙ ДІАЛОГ ВИХІДЦІВ З РОСІЇ ТА УКРАЇНИ В АМЕРИЦІ

НЬЮ-ЙОРК – 14 серпня ц.р. Американська російськомовна правозахисна асоціація (АРПА), Фонд генерала Петра Григоренка та Російськомовна громадська рада Манхеттена і Бронкса (РОСМБ) провели першу зустріч-діалог вихідців з Росії та України в Америці. Зустріч відбулася в Колумбійському університеті, напередодні двох пам’ятних дат: 19 серпня, яке відзначається російськими демократами та правозахисниками як День вільної Росії; і Дня незалежності України 24 серпня. Ці дати символізують спільність недавньої історії двох країн: як відомо, 19 серпня 1991 тисячі людей вийшли на вулиці Москви та інших російських міст для захисту обраною ними влади від путчу, їх підтримали в тому числі й українські демократи; а 24 серпня, після поразки путчу, українські законодавці прийняли Акт про незалежність України. Зустріч була приурочена до цих дат як данину пам’яті російсько-українській співпраці в процесі мирної ліквідації Радянської імперії.

 

Зустріч почалася з відео-вітання від депутата законодавчих зборів Меріленда Кирила Резника – єдиного імігранта з України, та одного з двох російськомовних імігрантів, що займає виборну державну посаду в Сполучених Штатах. Учасникам була показана антологія документальних кадрів про події кінця 1980-х – початку 1990-х років. Ця добірка, складена в АРПА, призначена для використання в просвітницьких цілях в обох громадах, як антивоєнний по суті матеріал, який сприяє зниженню напруження пристрастей і взаємної недоброзичливости. Після шоу відбулася дискусія, яку вели президент Фонду генерала Петра Григоренка Андрій Григоренко і професор коледжу Брамсон ОРТ Олександр Бураковський (колишній один з лідерів як єврейського відродження на Україні, так і українського Народного РУХу в кінці 1980-х – початку 1990-х років.

 

– «Хочу привітати організаторів цієї безпрецедентної зустрічі,»-  сказав Кирило Резник.- «Дискусії, подібні тій, яку Ви проводите сьогодні про взаємозв’язок між перемогою російського суспільства над путчем і виникненням незалежної України, допомагають нам не тільки аналізувати історію, але, і в якості громадян-виборців глибше розуміти – кого ми обираємо у владу, вчитися з цієї історії. Занадто часто замість того, щоб зрозуміти різні погляди сторін у тому чи іншому питанні, ми шукаємо підтвердження власним думкам; проте лише справжній діалог дозволяє нам рухатися вперед».

 

– «Я категорично проти ствердження, що у Східній Україні йде громадянська війна,»- сказав Андрій Григоренко.- «Насправді це війна Російської Федерації проти України. І я хочу підкреслити, що Україна є жертвою неприхованої агресії свого колишнього колоніального господаря – Росії. Анексія Криму є більш ніж достатнім доказом російської імперської політики. Таким чином, ми можемо об’єднати наші зусилля у розширенні допомоги Україні та наданні цій країні моральної та матеріальної підтримки».

 

– «Мені здається, так категорично стверджувати, що на території Східної України сьогодні лише «йде війна РФ проти України», необачно»,- сказав Олександр Бураковський.- “У мене немає ніяких ілюзій як щодо інтересів Росії стосовно України, так і, з іншого боку, інтересів ЄС та інших країн світу щодо неї. Україна за кілька століть боротьби за свободу, вистраждала право бути незалежною країною. І добилася його не тільки завдяки розпаду СРСР, але і в силу дій її інтелігенції в часи згуртованості населення навколо РУХу. Це був її перший, найуспішніший, на мій погляд, «майдан». Йому, цьому майданові, цього року виповнюється 25 літ. І, в той же час, не вдаючись в подробиці, нинішні громадяни Західних і Східних районів України за останні, як мінімум, 150 років, мають різний історичний, культурний, економічний, соціальний досвід життя, звідси – і різну ментальність. Ігнорувати цей факт, апріорі вважати, без жодного всенародного обговорення, що праві тільки одні, є згубний шлях для всіх, для всієї України, і Сходу, і Заходу. Потрібен діалог, без жодних категоричних тверджень з будь-якого боку».

 

– «У цей трагічний для двох країн час, болісний і напружений щодо стосунків між вихідцями з України і Росії, та й усередині двох громад, наші організації вважають себе відповідальними за те, щоб запропонувати альтернативу мові ненависті та розпалювання війни між нами»,- сказав організатор зустрічі Дмитро Глинський.- «Для цього ми почали діалог, відправною точкою якого служить історія співпраці між демократами та правозахисниками України і Росії в ході мирної трансформації колишнього СРСР і пострадянського простору. Ми повинні допомогти всім, чим можемо, справі якнайшвидшого припинення конфлікту».

 

Учасники зустрічі створили робочу групу з розвитку україно-російської / російськомовного діалогу в діаспорі, яка буде планувати майбутні дії. Організатори запрошують усі українські та російські / російськомовні громадські об’єднання в США, які розділяють мирне бачення демократичного майбутнього Росії та України, які поважають незалежність і цілісність один одного, а також права людини, включаючи права та інтереси меншин на своїй території, увійти в дану групу і підтримати розвиток діалогу.

ВЫХОДЦЫ ИЗ РОССИИ И УКРАИНЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ НАЧАЛИ МЕЖОБЩИННЫЙ АНТИВОЕННЫЙ ДИАЛОГ

НЬЮ-ЙОРК – 14 августа с.г. Американская русскоязычная правозащитная ассоциация (АРПА), Фонд генерала Петра Григоренко и Русскоязычный общественный совет Манхэттена и Бронкса (РОСМБ) провели первую в истории встречу-диалог выходцев из России и Украины в Америке.  Встреча состоялась в Колумбийском университете, накануне двух памятных дат – 19 августа, которое отмечается российскими демократами и правозащитниками как День свободной России; и Дня независимости Украины 24 августа. Эти даты символизируют общность недавней истории двух стран: как известно, 19 августа 1991 г. тысячи людей вышли на улицы Москвы и других российских городов для защиты избранных ими властей от путча; их поддержали в том числе и украинские демократы;  а 24 августа, после поражения путча, украинские законодатели приняли Акт о независимости Украины.  Встреча была приурочена к этим датам как дань памяти российско-украинскому сотрудничеству в процессе мирной ликвидации Советской империи.

 

Встреча началась с видео-приветствия от депутата законодательного собрания Мэриленда Кирилла Резника – единственного иммигранта из Украины и одного из двух русскоязычных иммигрантов, занимающего выборную государственную должность в Соединенных Штатах.  Участникам была показана антология документальных кадров о событиях конца 1980-х-начала 1990-х годов. Эта подборка, составленная в АРПА, предназначена для использования в просветительских целях в обеих общинах, как антивоенный по сути материал, способствующий снижению накала страстей и взаимного недоброжелательства.  После шоу состоялась дискуссия, которую вели президент Фонда генерала Петра Григоренко Андрей Григоренко и профессор колледжа Брамсон ОРТ Александр Бураковский (бывший одним из лидеров еврейского движения на Украине и движения «Рух» в конце 1980-х – начале 1990-х годов).

 

– «Хочу поздравить организаторов этой беспрецедентной встречи,» сказал Кирилл Резник. «Дискуссии, подобные той, которую Вы проводите сегодня о взаимосвязи между победой российского общества над путчем и возникновением независимой Украины, помогают нам не только анализировать историю, но и в качестве граждан-избирателей, а также тем, кого мы избираем во власть, извлекать из этой истории уроки. Слишком часто вместо того, чтобы понять различные взгляды сторон в том или ином вопросе, мы ищем подтверждения собственным; однако лишь подлинный диалог позволяет нам двигаться вперёд».

 

– «Я категорически против утверждения, что в Восточной Украине идёт украинская гражданская война,» сказал Андрей Григоренко. «На самом деле это война Российской Федерации против Украины. И я хочу подчеркнуть, что Украина является жертвой неприкрытой агрессии своего бывшего колониального хозяина – России. Аннексия Крыма является более чем достаточным доказательством российской имперской политики. Таким образом, мы можем объединить наши усилия в расширении помощи Украине и оказании этой стране моральной и материальной поддержки».

 

– «Мне кажется, так категорично утверждать, что на территории Восточной Украины сегодня лишь «идет война РФ против Украины», опрометчиво,» сказалАлександр Бураковский. “У меня нет никаких иллюзий как относительно интересов России по отношению к Украине, так и, с другой стороны, интересов ЕС и других стран мира. Украина за несколько веков борьбы за свободу, выстрадала право быть независимой страной. И добилась его не только благодаря распаду СССР, но и в силу действий ее интеллигенции во времена сплоченности населения вокруг РУХа. Это был ее первый, самый успешный, на мой взгляд, «майдан». Ему, этому майдану, в этом году исполняется 25 лет. И, в то же время, не вдаваясь в подробности, нынешние граждане Западных и Восточных районов Украины за последние, как минимум, 150 лет,  имеют разный исторический, культурный, экономический, социальный опыт жизни, отсюда – и разную ментальность. Игнорировать этот факт, априори считать, безо всякого всенародного обсуждения, что правы только одни, есть самое пагубное решение для всего народа Украины. Нужен диалог, безо всяких категоричных утверждений с любой стороны».

 

– «В это трагическое для двух стран нашего исхода время, мучительное и напряженное для отношений между выходцами из Украины и России, да и внутри двух общин, наши организации считают себя в ответе за то, чтобы предложить альтернативу языку ненависти и разжигания войны между нами,» сказал организатор встречи Дмитрий Глинский. «Для этого мы начали диалог, отправной точкой которого служит история сотрудничества между демократами и правозащитниками Украины и России в ходе мирной трансформации бывшего СССР и постсоветского пространства.  Мы должны помочь всем, чем можем, делу скорейшего прекращения конфликта».

 

Участники встречи создали рабочую группу по развитию украино-русского/русскоязычного диалога в диаспоре, которая будет планировать будущие действия. Организаторы приглашают к участию все украинские и русские/русскоязычные общественные объединения в США, которые разделяют видение мирного, демократического будущего России и Украины, уважающих независимость и целостность друг друга, а также права человека, включая права и интересы меньшинств на своей территории. С нами можно связаться по указанному выше адресу.

RUSSIAN-UKRAINIAN COMMUNITY DIALOGUE LAUNCHED IN NEW YORK CITY

NEW YORK CITY – On August 14, 2014, American Russian-Speaking Association for Civil & Human Rights (ARA), General Petro Grigorenko Foundation, and Russian-Speaking Community Council of Manhattan and the Bronx (RCCMB) held the first-ever Ukrainian-Russian diaspora community dialogue. The event took place  at Columbia University, on the eve of two important dates – August 19, marked by Russian democrats and human rights defenders as The Free Russia Day; and August 24, the Day of Independence of Ukraine. These dates symbolize Russians’ and Ukrainians’ shared history: on August 19, 1991, following an attempted hardline coup in Moscow, thousands of Russians went into the streets in defense of their democratic institutions; their resistance was supported by democrats in Ukraine. On August 24, 1991, following the defeat of the coup, Ukraine’s legislature declared its independence. The event at Columbia was a tribute to this collaboration in the peaceful dismantling of the one-party rule and the Soviet empire. 
 

The event opened with a video greeting by Maryland State House Delegate Kirill Reznik, the only Ukraine-born and one of the only two Russian-speaking immigrant elected officials in the United States. ARA presented to the public a documentary show on the Russian-Ukrainian joint struggle of the late 1980s-early 1990s. This playlist was developed by the Association for the purpose of anti-war and anti-hate education in both communities. The show was followed by a discussion led by Andrew Grigorenko, President of General Petro Grigorenko Foundation, and Dr. Alexander Burakovsky, a Russian-Jewish community leader in Ukraine in the late 1980s-early 1990s and one of the leaders of Ukraine’s People’s Movement (‘Rukh’) in 1990-1993, currently professor at Bramson ORT college.  

 

“I want to congratulate the organizers on this incredible event,” said Kirill Reznik. “Discussions like the one you are engaging in today about the defeat of the 1991 putsch by the Russians and the emergence of independent Ukraine not only help us to analyze history, but help us as citizens and those in power we elect to lead us to learn from those events. Too often we seek the reaffirmation of our own ideas rather than to understand the different views of everyone involved. Meanwhile, it is the genuine dialogue that leads to progress.”

 

“I strongly object to the notion that a civil war is taking place in Eastern Ukraine,” saidAndrew Grigorenko. “In reality, it is a war of Russian Federation against Ukraine. And I want to stress that Ukraine is a victim of outright aggression of its former colonial master – Russia. Annexation of Crimea is a more than sufficient proof of Russian imperial policy. Therefore, we could unite in extending our moral and material support to Ukraine.”  

 
“I believe it is reckless to claim that current events in East Ukraine are nothing but the war waged by Russian Federation against Ukraine,” said Alexander Burakovsky. “I have no illusions regarding Russia’s interests vis-a-vis Ukraine or the interests of the European Union and other countries of the world. After several hundreds of years of struggle for freedom, Ukraine earned the right to be an independent nation. It won this independence not only due to the demise of the USSR, but also thanks to the actions of its intelligentsia when Ukrainians rallied around the Rukh Movement. This was their first and most successful ‘Maidan’ experience – 25 years ago. On the other hand, people in the West and in the East of Ukraine have had different historical, cultural, economic, social and other experience at least over the past 150 years, and hence different mindsets. To brush this off and to view one part of Ukraine as having the correct point of view, without a nationwide debate, would be most perilous for the entire nation. There is need for a dialogue without preconceived notions on either side.” 

 

“In this tragic time for both of our countries of origin, our organizations have decided that it is our responsibility to deal with the pain and the tension between, as well as within, our communities, by launching a dialogue, as our alternative to the rhetoric of warmongering and hate,” said Dmitri Glinski, the event organizer. “This dialogue draws upon the record of cooperation among Ukrainian and Russian democrats and human rights advocates in the peaceful transformation of the former Soviet Union and post-Soviet Eurasia. We in the diaspora should do all we can to help end the conflict and achieve lasting peace between the two nations.”

 

Event participants set up a task force on Ukrainian-Russian peace dialogue in the diaspora that will be planning future activities. Event organizers invite all other Ukrainian and Russian/Russian-speaking diaspora organizations that share our vision of peaceful, democratic, human rights-based future of Russia and Ukraine, respectful of each other’s independence and integrity, as well as of the rights and interests of their own minorities, to join this task force and the dialogue process. This can be done by writing to amrusrights@rccmb.org

Cтатья в еженедельнике “В новом свете” (издание Московского Комсомольца в Штатах)

10561764_10152708062896757_3374315886066414708_n

First-ever Ukrainian-Russian/Russian-speaking diaspora dialogue.

Thank you to all who came today to the first-ever Ukrainian-Russian/Russian-speaking diaspora dialogue. Thank you to our distinguished speakers Andrew Grigorenko and Dr. Alexander Burakovsky, as well as to Maryland State House Delegate Kirill Reznik (the only Ukraine-born and one of the only two Russian-speaking immigrant elected officials in the US) for his video greeting. The event, held at Columbia University, was focused upon the shared history of Russian and Ukrainian democrats’ struggle against one-party rule and for the peaceful dismantling of the Soviet empire a quarter century ago. Our Association presented a playlist of video documentaries on this topic that can be used for antiwar and anti-hate education in both communities. Event participants created a task force on Ukraino-Russian peace dialogue in the diaspora that will be planning future events.

10533544_10152692372166757_3518138033792239119_n 10533544_10152692372171757_8010610476045008773_n 10533544_10152692372176757_2809127843194785202_n 10533544_10152692372181757_5647049297696766397_n 10533544_10152692372186757_1232426064577632725_n 10408635_10152692374596757_1824605461078218158_n 10559927_10152693310406757_8398287062918593578_n 10612556_10152693310836757_3798573004385673861_n 10543652_10152693310986757_5288796431986209631_n 10393698_10152693311321757_1354228386849402303_n 13626_10152693311586757_3083566785667364764_n

%d bloggers like this: